Sporstka hala “Master” Beograd 6500 m2

Toplotne pumpe voda/voda sa total Heat-recovery za koriscenje otpadne energije pri hladjenju u cilju dobijanja toplotne energije.
Priprema sanitarne i bazenske vode pomocu solarnih sistema.
Fan coil instalacija, podno i zidno grejanje i hladjenje. Klima komore za tretiranje vazduha i kontrolu vlage i temperature.