Akumulacioni bojleri

Akumulacioni bojleri  Indirektno greju  toplu vodu, uz pomoć jednog ili dva cevna izmenjivača.

  • Prednosti

         individualno korišćenje neophodne količine tople vode
         kapacitet od 50 do  1000 litara tople vode
         mogućnost priključenja istovremeno više točećih mesta
         topla voda je odmah dostupna
         montaža na zid ili pod
        savremenog dizajna i boje
         zaštitna anoda protiv korozije
         obavezna je ugradnja ventila sigurnosti ispred bojlera
         preporučuje se ugradnja sanitarne ekspanzione posude na strani tople vode

  • Karakteristike

    Emajlirani akumulacioni rezervoar ili Prohrom akumulacioni rezervoar

            Magnezijumska anoda
            Izolacija sa svih strana pomoću tvrde izolacione pene koja ne sadrži CFC i HFC
            Termometar
            Bojleri su sa ili  bez elektro grejača ,bojleri manjih zapremina od 50 -120 lit. imaju elektro grejač ,dok bojleri velikih zapremina  imaju mogućnost ugradnje elektro grejača.