Kotlovi na pelet

 

Drveni pelet 

Drveni pelet je bio gorivo,proizvedeno preradom netretirane drvene mase, bez ikakvih stranih primesa. Energetska vrednost drvenog peleta je značajno veća od energetske vrednosti ogrevnog drveta, zahvaljujući kontrolisanom procesu proizvodnje koji podrazumeva sušenje i presovanje, čime se postiže daleko manji stepen vlage i veća gustina celulozne mase. Drveni pelet predstavlja ekološku alternativu fosilnim gorivima. Smatra se obnovljivim izvorom energije, jer se njegova proizvodnja i potrošnja odvijaju u skladu sa dinamikom obnavljanja šuma. Proces sagorevanja peleta stvara daleko manju količinu dima nego ostala goriva, proizvodi više toplote od nafte, prirodnog gasa ili drveta.

Danas npr.samo u Americi i Kanadi u upotrebi je više od milion peći i kamina koje koriste drvene pelete kao gorivo.