Rekuperatori

Grejanje

Sistem prenosi toplotu sa otpadnog vazduha (vazduha koji se izvlaci iz prostorije) na svež vazduh (vazduh koji se ubacuje u prostoriju). Ovaj princip rada utice na smanjenje troškova pripreme (grejanja) svežeg vazduha.


Hlađenje

Otpadni vazduh (vazduh koji se izvlači iz prostorije) hladi svež vazduh koji se ubacuje u prostoriju. Na ovaj način postižemo uštedu na pripremi (hladjenju) svežeg vazduha.

Karakteristike:

Rekuperator se jednostavno i lako prilagodjava sistemima kontrole i upravljanja i svojom visokom energetskom efikasnošcu obezbeđuje optimalan kvalitet vazduha unutar klimatizovanih prostorija.

UŠTEDA ENERGIJE (Auto mode)

Operacija se automatski menja u zavisnosti od razlike izmedu spoljne i unutrašnje temperature.
Ekstremni klimatski uslovi (zima i leto)
Kada je velika temperaturna razlika i vlažnost izmedu spoljašnjeg i unutrašnjeg vazduha uredaj radi kao rekuperator.
Prelazni periodi (prolece i jesen)
Kada je temperaturna razlika i vlažnost izmedju spoljneg i unutrašnjeg vazduha mala uredjaj radi kao ventilator.

U ponudi rekuperatori efikasnosti od 50% do 91% sa trobrzinskim ventilatorima I bypass opcijom.