Industrijske kuhinjske haube

Kuhinjske haube služe za odsisavanje vazduha povišene temperature,zasićenog vlagom,parom,gasovima i mirisima ,pri čemu se odsisna količina vazduha mora nadomestiti svežim po potrebi predgrejanim vazduhom.

Industrijske kuhinjske haube  se prema konstrukciji dele na:
zidne
ostrvske
i pravougaone ( univerzalne) haube.

Izrađene su od visoko kvalitetnog nerđajućeg čelika AISI304 ili AISI430.Na zahtev kupca se izrađuju u svim dimenzijama.

Primena

Ugrađuju se u sisteme gde postoji tehnološka i zakonska obaveza za odvod vazduha visoke temperature,obogaćenog parom,masnoćom,jakim mirisima itd.tamo gde je potrebno koncentrisano odsisavanje vazduha, a to je u komercijalnim kuhinjama,restoranima,menzama,picerijama ,kioscima brze hrane i sl.