Cirkulacione pumpe - Imp

Preduzeće IMP PUMPS d.o.o. je slovenački proizvođać pumpi sa sedištem u Komendi.

Preduzeće projektuje, razvija, proizvodi, distribuira i održava pumpe i pumpne sisteme.

Sa dodatnim programom proizvoda strateških partnera preduzeće se na tržište nameće kao ponuđać kompletnih rešenja.

Prednosti kompanije koja ima svoj razvojni sektor, koji je u potpunosti odgovoran za razvoj svih komponenti sadržanih u pumpi.

Može se pohvaliti konstrukcijskim sektorom i sektorom za razvoj motora, štampane ploče i softvera.

IMP Pumpe d.o.o. od 1991. godine, proizvodi cirkulacione pumpe sa elektronsko komutiranim motorom za sisteme grejanja i hlađenja , a takođe je prvi proizvođač ovih pumpi u svetu .

Svaki proizvod koji je razvijen predstavlja specifičan inovaciju u oblasti cirkulacionih pumpi . Organizacija proizvodnje zasnovana na strogim uslovima automobilske industrije , koji se izdvajaju po kvalitetu i efikasnosti