Jonizacija vazduha

Zdravlje ljudi direktno je povezano sa kvalitetom vazduha.Zagađenost vazduha je sve veća,pa je ta povezanost sve vidljiva.U kancelarijama i stambenim prostorijama vazduh moze biti zagađen sa gljivicama,bakterijama,prašinom,otrovnim česticama,mikroorganizmima... sve ovo može da uzrokuje razna oboljenja,malaksalost,umor,kožne bolesti...tu pojavu nazivamo "Sindrom bolesnih zgrada".Kompanija Bioclimatic iz Nemačke proizvodi uređaje za pročišćavanje vazduha.Ovi uređaji stvaraju čist i zdrav vazduh u klimatizovanim prostorima,ugrađuju se u klima komore i ventilacione kanale.