Bakarne cevi i fiting

Koriste se u instalacijama grejanja, za distribuciju pitke vode, zemnog gasa i  u rashladnim postrojenjima.

Za proizvodnju bakarnih cevi koristi se dezoksidirani visokofosforni bakar oznake Cu-DHP (prema EN 1057) garantovanim sadrzajem bakra 99.90% min. i sadržajem fosfora od 0.015-0.040%.

Bakarne cevi se izrađuju u dimenzijama spoljašnjeg prečnika od 5mm-76 mm i debljine zida od 0.35 do 2.5 mm, u kvalitetu: meko, polutvrdo i tvrdo stanje.

Bakarne cevi mogu biti i plastificirane, tj. pokrivene polivinilhloridom (PVC), a namenjene su instalacijama vodovoda, grejanja, gasa, vazduha... Prednosti PVC Cu cevi su: značajno smanjenje gubitka toplote, otklanjanje mogućnosti opekotina kod korisnika, PVC sloj štiti bakarnu cev od

agresivnih spoljnih faktora i produžava vek trajanja instalacija.Sve cevi poseduju sertifikate o kvalitetu,domaćih i stranih laboratorija i ovlašćenih ustanova.

Nudimo kompletan bakarni i bronzani fiting za povezivanje bakarnih cevi na instalacije,proizvod Viega Nemačka.