Klima komore

Sistemi za centralnu pripremu vazduha

Osnovu svakog ventilacionog sistema predstavljaju sistemi za centralnu pripremu vazduha - klima komore. U skladu sa zahtevima tržišta i karakteristikama objekata, bira se  uređaj koji će svojim karakteristikama zadovoljiti centralnu  pripremu vazduha:  

klima komore mogu biti

·         Standardne klima komore

·         Podplafonske klima komore

·         Kompaktne klima komore

·         Bazenske klima komore

·         Higijenik klima komore

·         Namenske klima komore


Klima komore su proizvedene u skladu sa ISO standardom i usaglašene su sa direktivama EU te nose CE oznaku.

Pored povoljne cene, visokog nivoa kvaliteta i visoke energetske efikasnosti  klima komore izdvaja mogućnost dodatnog prilagođavanja specifičnim zahtevima projekta.

Uz kratke rokove isporuke, jednostanvo održavanje i montažu  klima komore predstavljaju dobar izbor prilikom  projektovanja i izvođenja sistema za centralnu pripremu vazduha.

Za više informacija o određenom tipu klima komore izaberite odgovarajući link ili nas kontaktirajte, kako bi vam naši inženjeri pružili svu potrebnu tehničku podršku i pomogli oko optimalnog izbora.