Električni zidni kotao za centralno grijanje

Vaillantovi električni kotlovi za centralno grejanje pružaju savremen način grejanja stanova i porodičnih kuća.
Rad ovih uređaja je u potpunosti automatizovan i gotovo nečujan.Uređaji su takođe opremljeni sa svim radnim i sigurnosnim elementima. Sekvencijalnim aktiviranjem grejnih spirala sprečavaju se neželjeni impulsi u električnoj mreži prilikom uključivanja/isključivanja uređaja.
Budući da se radi o električnoj energiji kao energentu, naravno da je rad ovih uređaja u potpunosti ekološki, za njihov rad nije potreban dimnjak i moguće ih je montirati i u najmanje prostore jer ne koriste vazduh za sagorevanje.

Sa ciljem još većeg komfora, uređaj je moguće kombinovati sa sobnim termostatom ili sa indirektno grejanim rezervoarom.