Sušači peškira

 

Kupatilski radijatori -popularni naziv "Sušači peškira", izrađuju se od čeličnog lima debljine 1,20 mm, ispituju se na pritisak od 8 bar. Površinska zaštita se vrši na savremen način,nanošenjem osnovne boje, elektronskim nanošenjem praha u sloju, koji se peče na temperaturi od 200°C.
 
Dimenzije -  širina od 400 mm - 800 mm
                       visina od 600 mm - 2000 mm
 
 Priključak   4 x 1/2”  
 
Isporučuju se sa priborom za montažu ,čepom i odzračnim ventilom.