Viega Advantix Vario

Prva skrativa tuš kanalica, može se lako  i milimetarski tačno skratiti na željenu dimenziju te fleksibilno instalirati – uz zid ili slobodno u prostoru,

pravolinijski ili u ugao.

Na taj način tuš kanalica odgovara svim zahtevima gradnje.

Viega Advantix Vario omogućava individualno uređenje kupatila  bez kompromisa.