Sportsko rekreativni centar u Kovacici – 4.500 m²

grejanje,klimatizacija,ventilacija i sanitarna topla voda sa obnovljivim izvorima energije toplotna pumpa voda/voda