Adaptacija poslovnog prostora “Alpha banke” u Makedonskoj ulici

Adaptacija poslovnog prostora “Alpha banke” u Makedonskoj ulici