AMBASADA INDIJE u Beogradu

revitalizacija kompletnog sistema grejanja i hladjenja.