Stan Ilija Garasanina 210m²

Rekonstrukcija postojeceg sistema grejanja primenom sistema“Jaga”-Belgija u cilju ustede energije i poboljsanja grejanja sa istim ulaznim parametrima.