Salas na Palicu

Isporuka toplotne pumpe voda/voda.