Ventilacija

Ventilacija i klimatizacija

 Sistemi za ventilaciju, zahvaljujući svojim mogućnostima i fleksibilnosti, postali su sastavni deo svakog novoizgrađenog objekta bez obzira na njegovu namenu, konstrukciju ili veličinu. Osnovna funkcija ventilacije je da izmenom vazduha obezbedi kvalitet unutrašnjeg vazduha. U objektima mogu postojati dva tipa ventilacije:

  • mehanička (veštačka) ventilacija i
  • prirodna ventilacija

Mehanička ventilacija u svom sistemu poseduje ventilatore koji ostvaruju cirkulaciju vazduha dok se kod prirodne ventiacije zamena  vazduha ostvaruje kroz otvore u objektima koristeći ,,fiziku objekta’’ kada se u gornjim delovima objekta ispušta vazduh a u donjim uvlači spoljašnji, zamenjujući vazduh. 

U zavisnosti od potreba objekta, ventilacioni sistemi mogu obavljati izvlačenje unutrašnjeg vazduha (zasićenog: toplotom, vlagom, dimom, mirisima, masnoćom, prašinom...), kao i ubacivanje svežeg zamenjujućeg vazduha (kiseonika) u prostor. Ovi sistemi pored izmene vazduha mogu sadržati i sisteme za njegovu klimatizaciji i filtraciju.

Ventilacioni sistem namenjen razmeni unutrašnjeg vazduha (suva ventilacija) transportuje vazduh kroz sistem svojih kanala u prostor i izvan njega. Ovakvi sistemi se nalaze u stambenim, poslovnim, obrazovnim, sportskim i svim drugim objektima gde se okuplja veći broj ljudi. U ovim objektima često je objedinjena ventilacija i klimatizacija.

Ventilacioni sistem namenjen izvlačenju masnih isparenja (parovučna ventilacija ili kuhinjska ventilacija) ima ulogu izvlačenje masnih isparenja nastalih usled termičke obrade hrane.